Počela akcija suzbijanja larvi komaraca na teritoriji AP Vojvodine

U cilju obezbeđivanja normalnih uslova za život građana i uspešne zdravstvene zaštite stanovništva, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine sprovodi centralizovanu akciju suzbijanja larvi komaraca na teritoriji cele pokrajine.

Foto: pixabay.com

Larvicidni tretman komaraca vrše se u skladu sa ukazanim potrebama, na osnovu rezultata dobijenih praćenjem pojave i brojnosti populacije larvi komaraca od strane Poljoprivrednog fakulteta Novi Sad .

Suzbijanje larvi komaraca iz vazduha počelo je juče, u priobalnom pojasu reka, izlivima, plavnim površinama reka, rukavcima i na teritoriji zaštićenih područja  u trećem stepenu zatite.

Suzbijanje komaraca se sprovodi implementacijom savremenih, ekološki prihvatljivih metoda i preparata koje su zasnovane na evropskim principima.

Suzbijanje larvi komaraca iz vazduha vrši se visokoselektivnim, biološkim preparatom koji deluje isključivo na larve komaraca i neškodljiv je za ostale žive organizme te ovakve tretmane nije potrebno posebno najaviti odgajivačima pčela i nema štetnog uticaja na životnu sredinu.

Milisav Pajević