Počela akcija „Prolećno čišćenje Beograda”

Foto: Grad Beograd

Uklanjanjem divlje deponije sa groblja u Malom Mokrom Lugu, otpočela je tradicionalna akcija „Prolećno čišćenje Beograda”.

Od 2014. godine, Grad Beograd svakog aprila čisti prestonicu u saradnji sa građanima i komunalnim preduzećima.

„U prolećnom čišćenju biće uklonenjeno skoro 40 divljih deponija. Akcija će obuhvatiti i uklanjanje grafita sa fasada i čišćenje priobalja“, najavio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

Za odabir ovog mesta odgovorna je Beograđanka Biljana Dojčinović koja je pokazala inicijativu ukazavši na problem gomilagnja smeća na ovoj lokaciji.

Ona se zahvalila nadležnima i dodala da joj je drago što će se nastavi sa uređenjem ovog dela grada.

„Ova deponija nije nastala slučajno, već je rezultat nemara građevinskih firmi koje po preuzimaju građevinskog otpada, umesto transporta do deponije Vinča, smeće ostavljaju po različitim delovima grada. Potrebno je doneti izmene pojedinih zakona, da bi se tom neodgovornom ponašanju stalo na put. Između ostalog menjaće se Zakon o krivičnom postupku, koji će omogućiti oduzimanje kamiona, kao i izmena Zakona o planiranju i izgradnji koji će obavezati investitora da pre dobijanja upotrebne dozvole dostavi dokaz o kretanju građevinskog otpada„, najavio je zamenik gradonačelnika.

Problem Grada su i deponije komunalnog otpada koje sami pravimo, objašnjava Vesić i dodaje da moramo podići svest građana kako bi se što odgovornije ponašali prema životnoj sredini.

„Rešenje se ne krije u tome da svake godine iznova pravimo deponije i onda trošimo resurse da ih uklonimo“, ukazao je Vesić.

Kada je reč o uređenju Malog Mokrog Luga, Vesić je istakao da će izgradnja spoljne magistralne tangente poptuno izmeniti taj deo Beograda i da će time građani opštine Zvezdara biti bolje povezani sa ostatkom grada.

Predsednik opštine Zvezdara Vladan Jeremić rekao je da ovakve akcije potvrđuje dobru komunikaciju sa građanima, uz konkretan rezultat na terenu.

Energetski portal