Pljevaljske reke najzagađenije reke u Crnoj Gori

Foto: Goran Malidžan

Odeljenje za zaštitu životne sredine Opštine Pljevlja objavilo je Informaciju o stanju životne sredine u Pljevljima.

Kako je navedeno, najzagađeniji vodotok u Crnoj Gori je reka Vezišnica, dok je najzagađenija reka u opštini Pljevlja Ćehotina.

Kao glavni zagađivač Vezišnice označena je Termoelektrana Pljevlja, odnosno deponija Maljevac, na koju se odlaže pepeo i šljaka iz pljevaljskog bloka. Najveći zagađivači reke Ćehotine su gradska kanalizacija i reka Vezišnica, koja se u tu reku uliva nizvodno od grada, kao i otpadne vode Rudnika uglja, Rudnika Šuplja stijena i jalovišta u Gradcu.

izvor: vijesti.me

Sandra Jovićević