Planovi za usaglašavanje nacionalnih propisa kojima se uređuju biocidni proizvodi i priprema industrije za implementaciju EU Uredbe o biocidnim proizvodima

Srbija

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Odeljenje za hemikalije, u okviru projekta „Upravljanje rizikom od hemikalija u Srbiji“, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, održalo je seminar: „Planovi za usaglašavanje nacionalnih propisa kojima se uređuju biocidni proizvodi i priprema industrije za implementaciju EU Uredbe o biocidnim proizvodima“.

U cilju informisanja privrednih subjekata o planovima ministarstva u pogledu usaglašavanja nacionalnih propisa kojima se uređuje stavljanje u promet biocidnih proizvoda, predstavnici ministarstva održali su prezentacije posvećene uredbi o biocidnim proizvodima i aproksimaciji nacionalnog zakonodavstva i instrumentima koji mogu olakšati primenu Uredbe o biocidnim proizvodima.

Seminaru je prisustvovalo preko 120 predstavnika industrije biocidnih proizvoda koji su imali priliku da se dodatno informišu o obavezama koje proizilaze iz procesa pristupanja EU, kao i o instrumentima koji mogu da olakšaju taj proces, kako bi pretpristupni period što bolje iskoristili za pripremu za implementaciju Uredbe o biocidnim proizvodima.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević