Pet investitora zainteresovano za MHE „Dvorište“ na Resavici u Despotovcu

Srbija

Planirano šest malih hidroelektrana u opštini DespotovacU toku je izdavanje građevinske dozvole za malu hidroelektranu „Lisine“ na reci Resavici, snage 1,5MW, čiji investitor je „Eko Elektra d.o.o.“ iz Beograda, izjavila je za Energetski portal gospođa Lana Dobrosavljević iz Odeljenja za imovinsko pravne, stambeno komunalne poslove, urbanizam i građevinstvo i zaštitu životne sredine opštine Despotovac.

Inače, ovaj investitor je već dobio građevinsku dozvolu krajem prošle godine za malu hidroelektranu „Resavica“ na reci Resavici čija je instalisana snaga 1,2MW.

Pored reke Resavice, male hidroelektrane planirane u ovoj opštini nalaze se i na reci Kločanici MHE „Poljane Kunjak“, i na reci Resavi MHE „Stenjevac“, MHE „Vodna“, za koje je u toku izrada nacrta plana obrađivača – investitora koji bi po planu trebalo da bude usvojen na sednici skupštine opštine Despotovac u junu.

MHE „Dvorište“ instalisane snage oko 1,2MW je najnovija lokacija male hidroelektrane na Resavici, koju je Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine ponudilo u drugom Javnom pozivu za dodelu lokacija za izgradnju MHE i za koju je, kako saznajemo, zainteresovano 5 investitora.

B.R.