Planira se izgradnja MHE u Tutinu

Svet

mhePredstavnici kompanije „Sistema Rinova Uno“ d.o.o. potpisali su sporazum sa predstavnicima opštine Tutin o izgradnji 5 mini hidroelektrana.

Ove hidroelektrane biće izgrađene na reci Ibar, a njihova ukupna instalisana snaga će biti 7,5MW. Opština Tutin će dobijati 4 odsto dobiti od proizvedene električne energije iz ovih malih hidroelektrana.

Predsednik opštine Tutin gospodin Šemsudin Kučević izjavio je da je izgradnja malih hidroelektrana jedan od većih projekata u poslednjih nekoliko godina u Tutinu.

Predsednik kompanije „Sistema Rinova Uno“ d.o.o. gospodin Umberto Feraro u saopštenju je naveo da opština Tutin ima veliki hidroenergetski potencijal zbog čega se „Sistema Rinova Uno“ i opredelila za izgradnju malih hidroelektrana u ovoj opštini.

Inače, početkom ove godine „Sistema Rinova Uno“ d.o.o. dobila je vodne dozvole za izgradnju MHE „Ribarići-01“, „Ribarići-02“, „Ribarići-03“ i „Ribarići-04“ u opštini Tutin. Ova kompanija ima u planu i izgradnju malih hidroelektrana u opštinama Trstenik i Ćićevac.

Sandra Jovićević

foto:energetskiportal.rs