Planinska zajednica gradi male hidroelektrane u Zapadnoj Srbiji

Srbija

03Planinska zajednica Parka prirode „Golija“ dobila je prema konačnoj listi potencijalnih investitora osam lokacija za gradnju malih hidroelektrana, na osnovu prvog Javnog poziva koji je raspisalo Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine u februaru 2013. godine. Lokacije se nalaze na teritoriji opština Kraljevo, Raška i Ivanjica, u slivu reka Ibar i Raška u jugo-zapadnoj Srbiji.

Dragan Vandić, upravnik „PP Golija“ i bivši pomoćnik u Ministarstvu za šumarstvo i poljoprivredu, izjavio je za Energetski Portal da je većina potrebne dokumentacije za ove projekte predata Ministarstvu, dok je ostatak administrativne papirologije u pripremi, i da su predstavnici zajednice u stalnom kontaktu sa nadležnim organima kako bi se što pre izdejstvovala saglasnost i predao generalni projekat. S obzirom da Planinska zajednica Parka prirode „Golija“ nije poslovna organizacija, niti je reč o privatnom investitoru, proces dobijanja odobrenja za radove je delimično uprošćen, ali sa različitim skupom pravila koje potrebno ispoštovati.

– „Za nas kao planinsku zajdnicu važe drugi „aršini“ pri dobijanju saglasnosti, ali očekujem da sve bude u redu i da, iako je rok do kraja januara produžen za 6 meseci, generalni projekat predamo uskoro. U toku je potraga za firmom ili timom inžinjera koji bi trebalo da na nam urade generalni projekat, koji šaljemo Ministarstvu kao završni dokument u proceduri dobijanja dozvole. Do sada smo razgovarali sa vlasnicima projektantskih preduzeća iz Niša i Smedereva i na dobrom putu smo da nađemo pouzdanog partnera za potrebnu saradnju.“ – rekao je Vandić.

Iako se, zbog nerešenih imovinskih pitanja na ovim područjima, suočavaju sa dosta problema u vezi sa dobijanjem potrebnih građevinskih dozvola, Vandić tvrdi da su izgradnje malih hidroelektrana izvesne, jer je u pitanju projekat koji je od velikog značaja za gradove na čijoj teritoriji će se graditi, ali i PP Goliju, Zapadnu Srbiju i čitavu zemlju. Prema njegovim rečima, na svim dobijenim lokacijama izvršene su (ili su u toku) potrebne provere i studije izvodljivosti gradnje i smatra da, mada situacija nije idealna, male hidroelektrane moraju zaživeti na ovim prostorima.

– „Stanje na terenu apsolutno ne odgovara stanju iz Javnog poziva, kada je reč o raspoloživim kapacitetima vode i potencijalnoj proizvodnji električne energije na datim lokacijama. Na većini njih procena moguće snage rađena je na osnovu podataka iz 1986. godine! Zbog suše i klimatskih uslova na pojedinim mestima vodeni kapacitet je smanjen i do 50 posto, ali ćemo se pri izgradnji truditi da iz svake lokacije izvučemo maksimum enrgije.“

Prema Javnom pozivu, predviđeni kapaciteti za tri lokacije u Kraljevu, koje je za investiranje gradnje dobila ova planinska zajednica jesu 105kW za malu hidroelektranu „Rudak II“ na rekama Studenica, Brevina i Vrški Potok (Ibarski sliv), 90kW za MHE „Godović“ na istim rekama i 95kW za MHE „Priševići“ na Studenici i Raduši. U Raškoj je „PP Golija“ dobila da izgradi MHE „Ličine“ kapaciteta 245kW (Borovička reka), „Ravni“ 231kW (Ravanjski potok) i „Jablanovik“ (Jablanovička reka) potencijalne instalirane snage od 220kW. Dva lokaliteta u opštini Ivanjica takođe pripadaju Ibarskom slivu i reč je o MHE „Ograđenik“ i „Saljevići“, predviđene snage od 95kW i 125kW. Potrebnu opremu za izgradnju i puštanje u rad malih hidrelektrana Planinska zajednica „PP Golija“ uvešće iz inostranstva, a za sada su obavljeni razgovori sa predstavnicima firmi iz Češke i Kine.

Prema rečima Darka Vandića, „PP Golija“ će se, zbog oganičenosti sredstava, najverovatnije odlučiti za jeftiniju opciju opreme iz Kine, koja je daleko povoljnija od onih koje se nude na evropskom tržištu. – „Vrednost investicija kreće se i do 1000 – 1100 evra po kilo – vatu, ali se kupovinom jeftinije opreme može dosta uštedeti“ – zaključio je Vandić za naš sajt. Prema ovoj proceni invesitoru će biti potrebno između 90 i 280 hiljada evra za izgradnju jedne male hidroelektrane na pomenutim lokacijama.

S.S.