Plan upravljanja otpadom Hrvatske ima značajne manjkavosti

Region | Upravljanje otpadom

mbo-otpad-20160427133621880

Predsednik Hrvatske zadruge za upravljanje otpadom (HUGO) gospođa Aleksandra Anić Vučinić izjavila je za Poslovni dnevnik da postoje značajne manjkavosti kada je reč o novom Planu za upravljanje otpadom u Hrvatskoj.

Kako je istakla, fokus plana je odvojeno sakupljanje i recikliranje otpada, a napušten je koncept većih Centara za upravljanje otpadom za koje HUGO smatra da su neophodni za celovit pristup upravljanju otpadom. Ova zadruga traži da se plan povuče, a predviđa i da će njegovim usvajanjem Hrvatska izgubiti 475 miliona evra iz evropskih fondova. Podsetila je da je novac iz ovih fondova rezervisan za Hrvatsku ako izgradi 13 planiranih centara za upravljanje otpadom, što nije predviđeno planom.

Gospođa Anić Vučinić dodala je i da je plan izrađen bez temeljne analize, nije ispoštovan niz evropskih direktiva, kao i da predviđa nerealne planove.

Sandra Jovićević

izvor: energetika-net.com