Peto zasedanje Skupštine Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEA5)

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Državna sekretarka u Ministarstvu zaštite životne sredine Jelena Tanasković obratila se u utorak na liderskom dijalogu u okviru Petog zasedanja Skupštine Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEA5) i istakla da su zdravi ekosistemi od esencijalne važnosti za opstanak i zdravlje čovečanstva i da u tom pogledu Republika Srbija aktivno učestvuje u radu Otvorene grupe za globalni okvir biodiverziteta posle 2020. godine Konvencije o biološkoj raznovrsnosti UN, kao i da je 2020. godine postala članica Međuvladine naučno-političke platforme o biodiverzitetu i uslugama ekosisistema.

Tanasković je napomenula da efekte klimatskih promena treba prilagođavati i ublažavati merama, kao i primenom rešenja zasnovanih na prirodi i inovativnom urbanom planiranju i dodala da moramo biti istrajni u borbi za zajedničku zeleniju budućnost.

Državna sekretarka se posebno osvrnula na globalne negativne efekte pandemije koronavirusa, naglasivši da je Vlada Republike Srbije kroz usvojene pakete ekonomskih mera pomogla građanima i privredi u prevazilaženju ovih izazova.

Pored ovoga, Ministarstvo je u utorak pozvalo jedinice lokalne samouprave da dostave podatke o svojim potrebama u vezi sa opremom za sakupljanje otpada u cilju unapređenja i zaštite životne sredine.

Potrebno je dostaviti Spisak potreba sa sledećim informacijama:

  • model i vrsta opreme (čistilice, kante, kontejneri, smećari,…),
  • potrebnu količinu opreme za sakupljanje otpada,
  • potrebnu zapreminu opreme za sakupljanje otpada.

Prijave sa neophodnim podacima dostaviti do četvrtka 25. 02. 2021. godine do 16 sati, na email adresu: kabinet@ekologija.gov.rs

Energetski portal