Peticiju za zabranu sirovog lignita potpisalo 16.000 ljudi

Foto-ilustracija: Unsplash (Joey Harris)

Organizacija “Srbija u pokretu” pokrenula je peticiju za zabranu prodaje sirovog lignita u Srbiji koju je za nedelju dana potpisalo 16.000 ljudi.

Prilikom pokretanja peticije, organizatori su naveli da će, ukoliko skupe više od 10.000 potpisa, Vladi Republike Srbije i nadležnom Ministarstvu predati zahtev za promenu pravnog okvira. Njihov cilj je da se zabrani prodaju sirovog lignita i uvede daleko rigoroznija kaznena politika za kršenje ove zabrane.  

Ukoliko peticiju potpiše više od 25.000 ljudi, ekspertski tim „Srbija u pokretu“ će izraditi detaljan predlog mera koje će proslediti na usvajanje Vladi Srbije i nadležnom ministarsrvu.

Na sajtu ove organizacije navodi se da će sa 40.000 potpisa, zahtevati od Vlade Srbije i da izradi digitalnu platformu na kojoj će biti dostupni svi relavantni propisi kao i izveštaji organa koji sprovode inspekcijski nadzor, kako bi građani mogli i sami da provere da li proizvođači ili prodavci energenata koji kupuju poštuju zakon.

Kako dalje navode,tema zagađenja vazduha nije novost, ali smo u poslednjih nekoliko godina počeli i da vidimo, a nekada i zaobilazimo vazduh. 

Prema izveštaju “Hronično zagađenje uglja” svaki TWh (teravat sat) električne energije proizvedene iz uglja, u proseku nastupi 24,5 smrtnih slučajeva povezanih sa zagađenjem vazduha, 225 slučajeva teških kardiovaskularnih, respiratornih i cerebrovaskularnih bolesti, kao i 13.288 slučajeva lakših bolesti u Evropi.

Ove brojke su još veće kada se posmatra samo lignit, vrsta uglja koji najviše zagađuje, iz koga se proizvodi oko 70 odsto električne energije u Srbiji.

Izvor: Srbija u pokretu