Peti nacionalni Forum za zelene ideje

Srbija

U partnerstvu sa Fondom braće Rokfeler, ERSTE Bankom i Humanitarnom organizacijom Church World Service, Trag fondacija peti put organizuje godišnji nacionalni Forum za zelene ideje, sa namerom da podstakne pojedince, udruženja i mala preduzeća da razviju inovativne preduzetničke ideje zasnovane na principima održivog razvoja.

Cilj konkursa je prepoznavanje i podržavanje ideje sa najvećim potencijalom održivosti tj. ostvarivanja socio-ekonomskog razvojnog uticaja na svoju lokalnu zajednicu, uz očuvanje prirodnih resursa i životne sredine.

Selekcioni odbor će odabrati tri najbolje ideje koje će biti nagrađene novčanom nagradom u iznosu od 5.000 američkih dolara u dinarskoj protivvrednosti za realizaciju ideja u svojoj lokalnoj zajednici. Pored finansijske podrške, Trag fondacija i ERSTE banka će dobitnicima nagrada obezbediti dodatnu podršku u vidu konsultacija, edukacija i razmene iskustava kako bi im pružili i dugoročnu podršku u realizaciji poslovnih ideja. Pored nagrade na nacionalnom Forumu, sve tri nagrađene ideje učestvovaće u julu 2017. godine na regionalnom Forumu Fonda braće Rokfeler (RBF) koji će ove godine biti organizovan u Crnoj Gori, uz mogućnost da se takmiče za dodatnu nagradu od 10.000 američkih dolara.

Pored tri inovativne preduzetničke ideje zasnovane na principima održivog razvoja, Trag fondacija će ove godine, uz podršku Humanitarne organizacije Church World Service, dodeliti i jednu specijalnu nagradu. Ova nagrada biće usmerena na podršku inicijativi koja na efektan, efikasan i inkluzivan način koristi ili planira da koristi pristupačnu energiju iz obnovljivih izvora (solarna, energija vetra, biogas, biomasa i slično) za pokretanje poljoprivrednih, preduzetničkih i drugih ekonomski aktivnosti ranjivih kategorija stanovništva u nerazvijenim zajednicama.

Rok za konkurisanje produžen je do 10. maja 2017. godine.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

izvor: tragfondacija.org

Sandra Jovićević