Peti forum zainteresovanih strana u okviru Evropske povelje za održivi turizam Europark federacije

sl-1

U petak 13. decembra 2017. godine u Somboru održan je peti sastanak zainteresovanih strana u cilju realizacije akcionog plana Evropske povelje za održivi turizam Europark federacije (European Charter).

U okviru sastanka JP „Vojvodinašume“ je kao upravljač Specijalnog rezervata prirode „Gornje Podunavlje“ predstavilo dosadašnje rezultate i realizovane aktivnosti od strane najaktivnijih članova Foruma.

Kako je saopšteno, JP „Vojvodinašume“ je presek aktuelnog stanja realizacije sopstvenih aktivnosti za period od 2015. do 2016. godine iznelo na četvrtom Forumu.

izvor: vojvodinasume.rs

Sandra Jovićević