Pet ustanova dobija status Eko škola u 2015. godini

Srbija

sisak info eko skola

Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije Sremski Karlovci 22. decembra 2015. godine će steći status prve visokoškolske ustanove u međunarodnom programu Eko škole. Pomenuta ustanova će 22. decembra 2015. godine biti domaćin skupa na kome će biti dodeljene Zelene zastave i eko-sertifikati.

U 2015. godini pet eko škola u Srbiji ispunilo je uslove za sticanje statusa Eko škole. U 2014. godini uslove je ispunilo 12 ustanova, a 2013. godine 3 obrazovne ustanove.

Međunarodni program Eko škola predstavlja sistem nagrađivanja na lokalnom, državnom i međunarodnom nivou, a ustanove koje ispune potrebne kriterijume dobijaju povelju o statusu Međunarodne Eko škole. Nakon prvog priznanja, status Eko škole obnavlja se na dve godine.

Realizacija programa Eko škola u Srbiji započeta je 2011. godine, a u programu učestvuje preko 47 obrazovnih ustanova iz Srbije. Program sprovode Ambasadori održivog razvoja i životne sredine koji rade pod nadzorom Foundation for Environmental Education (FEE).

Međunarodni program Eko škola podržan je od strane UNEP-a i UNESCO-a.

Sandra Jovićević

foto: sisak.info