Pesak sa istoka uzrok zagađenja vazduha u Beogradu

Foto-ilustracija: Unsplash (Suganth)

Državna mreža za monitoring kvaliteta vazduha Agencije za zaštitu životne sredine detektovala je visoke koncentracije suspendovanih čestica PM10 i nešto manje koncentracije PM2.5 tokom noći 26/27. marta, kao i tokom naredna dva dana kada su one beležile vrednosti i do 500 µg/m3.

S obzirom na do sada nezabeleženu pojavu od uspostavljanja automatskog monitoringa kvaliteta vazduha (2010. godine) tragalo se za uzrokom ove pojave. Utvrđeno je da ne postoji nijedan izvor emisija na teritoriji Srbije i u okolnim zemljama koji bi mogao da uzrokuje ovakve vrednosti koncentracija na toliko širokom području.

Agencija ima blisku saradnju sa Evropskom agencijom za životnu sredinu iz koje proizilazi pristup „The Copernicus Atmosphere Monitoring Service“ (CAMS) Programu Evropske unije za osmatranje.

Rezultati globalne mreže za praćenje transporta peska na velike udaljenosti doveli su do zaključka da je dominantni doprinos ovoj pojavi bio atipičan transport ogromne količine peska sa udaljenosti više hiljada kilometara sa istoka što je posledica meteorološke sinoptičke situacije koja je uslovila da vazdušna masa sa istoka prodre duboko u centralnu Evropu kao i njen i zapadni-severozapadni deo.

Juče, 29. marta, vrednosti koncentracija suspendovanih čestica bile su ponovo u normalnom opsegu.

Izvor: Agencija za zaštitu životne sredine