Permanentno obrazovanje i jačanje kompetencija inspekcija

Vesti | Srbija

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Permanentno obrazovanje i jačanje kompetencija inspekcija, na svim nivoima, jedan je od preduslova za napredak u oblasti zaštite životne sredine u celini.

Sektor za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini, Ministarstva zaštite životne sredine je 2017. godine započeo aktivnosti permanentnog obrzovanja kroz pet treninga za 100 lokalnih inspektora iz 100 gradova i opština.

Zaključeno je da unapređenje ujednačenosti, efikasnosti i kvaliteta primene propisa nije moguće sprovesti samo kroz inspekcijski nadzor.

Na osnovu iskazanih potreba inspektora planirani su seminari za 2018. godinu.

Permanentno obrazovanje tokom 2018. godine je osim inspektora za zaštitu životne sredine na svim nivoima uključilo relevantne inspekcije drugih ministarstava, sudije, tužioce, organe koji izdaju dozvole, stručne organizacije, predstavnike privrede, naučne institucije i nevladine organizacije, koje su međusobno višestruko povezane u sprovođenju propisa iz oblasti zaštite živote sredine u okviru svojih nadležnosti.

Aktivnosti permanentnog obrazovanja 2018. godine Sektor je realizovao je kroz tri tematska seminara:

Zaštita prirode – nadzor i predostrožnost, Tara, 27 – 30.06.2018. godine
Otpad – nadzor i predostrožnost, Bor, 25 – 27.09.2018. godine
Industrijske emisije – nadzor i predostrožnost, Stara Pazova, 10 – 1.11.2018. godine

Posebna novost su bile panel diskusije koje su otvorile vrata za zajedničko koordinisano rešavanje višegodišnjih problema u oblasti zaštite životne sredine.

Milisav Pajević