PD TENT predstavio rad o prečišćavanju voda na Forumu voda

Srbija

forum voda rad tent.rs

Na Forumu voda u sredu 5. novembra 2014. godine predstavnici PD TENT Obrenovac predstavili su rad „Smanjenje količine zaprljanih otpadnih voda pre prečišćavanja u TENT B“ koji je urađen u saradnji sa kompanijom „Energoprojekt-Hidroinženjering“.

Koordinator za razvoj i ekološku modernizaciju PD TENT gospodin Zoran Stojanović izjavio je da se ovaj rad bavi pitanjem prečišćavanja otpadnih voda, kao i da je u toku izrada glavnog projekta postrojenja koje će prečišćavati sve ono što je detektovano da ne sme da se ispušta u Savu. Prema njegovim rečima, na ovaj način će se smanjiti količina voda koja bi trebalo da ide u postrojenje za prečišćavanje, a samim tim će se i pojednostaviti rad postrojenja. Kako je gospodin Stojanović istakao, njihov cilj je da sve zaprljane vode budu skupljene, a zatim vraćene u postrojenje gde će se prečistiti pa ponovo vratiti u liniju za proizvodnju demi vode u HPV-u. On je dodao da će ovo doprineti uštedi energije i zaštiti životne sredine.

Inače, Forum voda održava se od 4. do 6. novembra u Beogradu, a organizuju ga Privredna Komora Srbije, Udruženje vodovoda i kanalizacije Srbije i međunarodne asocijacije DVGW, IAWD I DANUBE WATER PROGRAM.

Sandra Jovićević

foto: tent.rs