PD TENT dobitnik nagrade Društva termičara

Srbija

nagrada tent.rs

Društvo termičara Srbije dodelilo je nagradu stručnjacima PD TENT za tehničko unapređenje kotla B-1 u termoelektrani „Nikola Tesla B“. Nagrada je uručena 6. februara 2015. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu.

Direktor PD TENT gospodin Čedomir Ponoćko izjavio je da je realizacijom ovog projekta povećana snaga bloka B-1 za oko 30MW. On je istakao i da je projekat urađen u saradnji sa stručnjacima iz Nemačke i Poljske.

Izvršni direktor za proizvodnju JP „Elektroprivreda Srbije“ gospodin Dragan Jovanović naveo je da je veoma zadovoljan priznanjem kloje je samo potvrda dobrog poslovanja ovog privrednog društva.

Predsednik Nadzornog odbora EPS-a gospodin Branko Kovačević izjavio je da je saradnja struke i nauke doprinela inovativnim rešenjima koja imaju pozitivan efekat na ekonomiju.

Inače, projekat tehničkog unapređenja kotla B-1 TE „Nikola Tesla B“ za nagradu su predložili predstavnici Instituta „Vinča“, Mašinskog fakulteta iz Beograda i Elektrotehničkog fakulteta Beograd.

Sandra Jovićević

foto: tent.rs