PD „TE-KO Kostolac“ predstavilo svoje ekološke projekte na sajmu ECO EXPO

Srbija

Eco Expo 2015 te-ko.rs

Na sajmu ekologije ECO EXPO koji je održan od 19. do 20. marta 2015. godine u Beogradu PD „TE-KO Kostolac“ predstavilo je svoje ekološke projekte.

Vršilac dužnosti direktora ovog privrednog društva gospodin Goran Horvat istakao je da su rukovodioci PD „TE-KO Kostolac“ svesni da proizvodni kapaciteti ovog privrednog društva zagađuju životnu sredinu, ali da kao odgovorno preduzeće čine sve što je potrebno kako bi se zagađenje smanjilo. Prema njegovim rečima, prošle godine je revitalizovan blok B1 čime je emisija azotnih oksida smanjena ispod 200 miligrama po kubnom metru, a u toku je i realizacija novog postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova u TE „Kostolac B“. Kako je gospodin Horvat istakao, ovo postrojenje bi moglo da počne sa radom već 2016. godine.

Načelnik Braničevskog okruga gospodin Aleksandar Đokić prilikom posete štandu kostolačkog preduzeća izjavio je da je PD „TE-KO Kostolac“ izuzetno odgovorna kompanija koja radi na tome da stanovništvu koje živi u području ugroženom od uticaja termokapaciteta život učini što lakšim i kvalitetnijim.

Sandra Jovićević

foto: te-ko.rs