PD EKO-21 podnelo zahtev za dopunu dozvole za sakupljanje, transport i tretman opasnog otpada

Srbija | Upravljanje otpadom

ministarstvo-poljoprivrede rtv.rs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine objavilo je obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje rešenja o dopuni Rešenja o izdavanju dozvole za sakupljanje, transport i tretman opasnog otpada u mobilnom postrojenju na teritoriji Republike Srbije, a koje je podnelo privredno društvo EKO-21.

Kako je navedeno, privredno društvo EKO-21 podnelo je zahtev za izdavanje dopune predmetne dozvole u delu koji se odnosi na obavljanje delatnosti tretmana opasnog otpada u mobilnom postrojenju na teritoriji Republike Srbije. Zahtev se odnosi na proširenje delatnosti tretmana opasnog otpada novim metodama, tačnije na dekontaminaciju kamenog agregata, razdvajanje i dekontaminaciju filtera od ulja, prečišćavanje zauljenih otpadnih voda, centrifugiranje mulja i tretman čvrstog otpada metodom solidifikacije ili remedijacije.

Svi zainteresovani mogu izvršiti uvid u podneti zahtev u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, a primedbe i sugestije mogu se dostaviti u roku od 15 dana.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto: rtv.rs