Park-šuma „Bencion Buli” ugrožena zbog nemara gradske vlasti

Vesti | Srbija

Foto: Zavod za zaštitu prirode Srbije

Svakodnevno smo svedoci čestih uzurpacija i otimanja javnih zelenih prostora, ali i njihove ugroženosti usled neodgovornosti nadležnih službi pri održavanju parkova, šuma i drugih prirodnih dobara. Jedna od takvih površina je park-šuma „Bencion Buli” koja se nalazi između Šekspirove ulice i Bulevara kneza Aleksandra Karađorđevića.

Podignuta je pre 120 godina i dužine je oko 700 metara. Mnoga stabla u njoj su već dotrajala i potrebno ih je zameniti. Obnavljanje same šume odvija se izuzetno sporo. JKP ,,Zelenilo Beograd”, u čijoj je ona nadležnosti, zasadi s vremena na vreme mali i nedovoljan broj sadnica, koje se suše jer se ne održavaju adekvatno, a orezivanje zrelih stabala se nastavlja zastarelim načinima, koji vode sušenju drveća.

Sa druge strane, kroz jedan deo šume je postavljena i staza, kao i osvetljenje, iako za takvom vrstom uređenja nema preke potrebe.

Stanari tog dela grada se pribojavaju da će se i ta šuma naći na udaru gradskih vlasti i bahatih pojedinaca, koji zauzimaju sve što im odgovara, bez dozvole i ne obazirući se na potrebe zajednice.

Na poziv građana ovog dela grada, aktivisti naše Zelene grupe obišli su šumu i uverili se u potrebe i probleme koje ovaj javni prostor ima, navodi se u tekstu inicijative Ne davimo Beograd.

Jasmina Šuša, koordinatorka Zelene grupe Ne davimo Beograd pisala je povodom Međunarodnog dana šuma, u svom autorskim tekstu, o situaciji sa smanjenjem zelenih i površina pod šumama.

Desetogodišnja strategija obećavala pošumljavanje čak 50.000 hektara, a u realnosti, u ovom periodu, Beograd ne samo da nije uvećao površine pod šumom, već ih je smanjio sa 11 odsto, koliko su površine pod šumama iznosile 2010. godine, na 9,5 odsto koliko ih je sada. Zelene površine umanjene su sa 17 na 12 odsto u istom periodu. Detaljnije na linku.

Širenje, redovno održavanje i obnavljanje velikog broja zelenih i šumskih površina u Beogradu je izuzetno važno. One obezbeđuju zdrav i čist vazduh, prostore za rekreaciju i odmor, i predstavljaju nezamenjivo stanište za vrste koje u njima žive.

Zbog stanja u kojem se životna sredina danas nalazi, Ne davimo Beograd se zalaže za to da svi javni zeleni prostori dobiju status zaštite, čime bi se osigurali i njihov opstanak i obaveza nadležnih da se njima ozbiljno bave.

Dobar grad je onaj koji štiti i održava javna zelena dobra.

Izvor: Ne davimo Beograd