Paraćin postavio oglas za zakup poljoprivrednog zemljišta

Srbija

Foto-ilustracija: Pixabay

Oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta, u državnoj svojini na teritoriji paraćinske opštine, ukupno oko 390 hektara u seoskim atarima, odnosno oko 30 hektara u gradu, u drugom krugu licitacije, otvoren je do 23. septembra. Grafički pregled katastarskih parcela i spisak po javnim nadmetanjima, zainteresovani zakupci mogu pogledati u kancelariji broj 62 opštinske uprave Paraćin, svakog radnog dana, od 7 i 30 do 15 i 30 sati.

Obilazak zemljišta, koje se daje u zakup u viđenom stanju, isključivo za poljoprivrednu proizvodnju, kreće od 17. septembra. Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju registrovani poljoprivrednici, u aktivnom statusu od najmanje tri godine za poljoprivrednu proizvodnju, odnosno za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, biomase i stočarstva, što dokazuju fotokopijama lične karte, izvoda iz Privrednog registra i potvrdom o aktivnom statusu. Formular prijave i adresirane koverte za dokumentaciju kojom se prijavljuju, zainteresovani zakupci mogu preuzeti u opštinskoj pisarnici.

Izvor: Opština Paraćin 

Ovaj tekst je nastao u okviru projekta „Paraćin u slici i reči“ koji je sufinansiran iz budžeta Opštine Paraćin na Javnom pozivu za učešće na opštem konkursu za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2019. godini.