Panel diskusija o energetskoj efikasnosti u Jastrebarskom

energetska efikasnost energetska-efikasnost.me

U Jastrebarskom u Hrvatskoj održana je panel diskusija „Optimizacija i ušteda kroz energetsku efikasnost“.

Predstavnik Regionalne energetske agencije severozapadne Hrvatske (REGEA) gospodin Julije Domac izjavio je da klimatske promene utiču na Hrvatsku, tako da bi u budućnosti Hrvatska trebalo da se više okrene energiji iz obnovljivih izvora. On je istakao da REGEA razvija projekte energetske efkasnosti, kao i da radi na realizaciji 19 novih kotlarnica na biomasu.

Vlasnik kompanije „Forest“ gospodin Goran Navoj dodao je da se biomasa ne koristi dovoljno u Hrvatskoj, već se uglavnom izvozi, dok se potenciraju projekti vetroparkova i solarnih elektrana. Istakao je da ova kompanija radi na realizaciji projekta prelaska na biomasu u dve škole u Karlovačkoj županiji.

Zamenik gradonačelnika Jastrebarskog gospodin Domagoj Šlag izjavio je da je potrebno promeniti svest građana kada je reč o obnovljivim izvorima energije, a zatim i svest investitora, a što će dovesti i do promene birokratije. Dodao je da Jastrebarsko ima dosta zelenih projekata, ali i da radi na sertifikaciji zelene gradnje.

Sandra Jovićević

foto: energetska-efikasnost.me