Pančevci ne mogu da se kupaju na kupalištu u Omoljici

Vesti | Srbija | Održivi razvoj

Foto-ilustracija: Pixabay

Na osnovu Ugovora o vršenju usluge ispitivanja kvaliteta površinskih voda Tamiš, Dunav, Ponjavica, kupalište u Ivanovu, jezero u Kačarevu: br. XI-13-404- 102/2019 od 2.7.2019. godine, zaključenog između Gradske uprave grada Pančeva i Zavoda za javno zdravlje Pančevo. Zavod za javno zdravlje Pančevo i ove godine u letnjoj sezoni vrši redovno ispitivanje kvaliteta voda koje se koriste za kupanje i rekreaciju na sledećim lokacijama:

  • reka Tamiš – kupalište u Pančevu, Glogonju i Jabuci,
  • reka Dunav – kupalište „Bela Stena“ (levo i desno od špica),
  • Ponjavica – kupalište u Omoljici i Banatskom Brestovcu,
  • kupalište u Ivanovu
  • jezero u Kačarevu

Uzorkovanje površinskih voda izvršeno je 28.8.2019.godine. U Izveštaju o ispitivanju kvaliteta površinskih voda Tamiš, Dunav, Ponjavica, kupalište u Ivanovu i jezero u Kačarevu, br: 01-384/14-2019 od 2.9.2019. godine, a na osnovu rezultata obavljenih laboratorijskih ispitivanja i stručnog razmatranja utvrđeno je sledeće:

Kupališta reke Tamiš u Pančevu, Jabuci i Glogonju, Dunav – Bela stena levo i desno od špica, kupalište u Ivanovu i Banatskom Brestovcu i jezero Kačarevo mogu koristiti u svrhu kupanja i rekreacije.

Kupalište u Banatskom Brestovcu može se koristiti u svrhu kupanja i rekreacije. Parametri koji su iznad MDK za III klasu ne predstavljaju rizik po zdravlje ljudi koji ovo kupalište koriste za rekreaciju i sportske aktivnosti u vodi.

Kupalište u Omoljici ne može se koristiti za kupanje i rekreaciju zbog neadekvatnih mikrobioloških parametara.

Izvor: Grad Pančevo