Pametni senzori za niskonaponske elektromotore

Predstavljamo

smart-sensor-with-a-service-guy_presentationABB pametni senzor kao novo rešenje za praćenje stanja elektromotora spaja niskonapon­ske elektromotore i 21. vek. Pametni senzor prati rad elektromotora i pruža važne infor­macije koje mogu poslužiti kao osnova za produženje životnog veka, ali i za poboljšanje performansi i produktivnosti elektromotora. Ovo rešenje omogućava integraciju elektro­motora u ABB-ov koncept „Internet stvari, usluga i ljudi“ (IoTSP).

Dosad je bilo preskupo koristiti ugrađene senzore kao rešenje za kontinuirano praćenje stanja niskonaponskih elektromotora. Zbog toga većina takvih motora jedno­stavno radi sve dok se ne pokvari. ABB-ov novi pametni senzor omogućava daljinski monitoring koji je primenljiv kod gotovo svih elektromotora. To znači da se održavanje može planirati unapred, što skraćuje vreme zastoja i štedi novac. Može, tako­đe, prikupiti podatke sa više elektromotora, čime se otvara put za optimizaciju potrošnje energije i rada celog postrojenja.

ABB je razvio pametni senzor u saradnji s grupacijom „Swatch“, posebno njihovim ogrankom EM Mikroelektronik, koja je razvi­la integrisana kola za očitavanje specifičnih merenja. ABB-ov pametni senzor je bežična senzorska platforma koja se sastoji od standardnih modula kao i zajednički razvijenih modula.

Pametni senzori postavljeni na motore

Spoljašnji senzor prati signale iz motora. Podaci se prenose do bezbednog „cloud“ servera putem interneta. Veza se uspostavlja uz pomoć Bluetooth® tehnologije kojom su opremljeni senzori, i to preko korisnikovog mobilnog telefona ili ABB gateway-a.

Server analizira primljene podatke i generiše značajne informacije, koje zatim šalje direktno na korisnikov pametni telefon ili posebni korisnički portal. Za određene serije ABB elektromotora, nudiće se opcija fabričke ugradnje novih pametnih senzora. Međutim, pamet­ni senzori mogu se i naknadno postaviti na već instalirane elektro­motore.

Intuitivni interfejs omogućava jednostavan prikaz najvažnijih informacija koje obezbeđuju brz uvid u stanje elektromotora u postrojenju.

Ako sistem otkrije potencijalni problem, šalje se upozorenje na korisnikov pametni telefon. Korisnik zatim može pristupiti poda­cima o trendovima, vremenu rada i opterećenju elektromotora, što omogućava optimalno planiranje održavanja.

Najvažnije prednosti

Na osnovu bitnih informacija o stanju i performansama elek­tromotora koje senzori pružaju, korisnici mogu planirati održa­vanje u skladu sa stvarnim potrebama, a ne samo na osnovu intervala održavanja ili radnih sati. To će smanjiti troškove održavanja i omogućiti da se smanje, a možda čak i potpuno izbegnu neplanirani zastoji. Najvažnije prednosti novog rešenja uključuju produženo vreme neprekidnog rada, duži životni vek, kao i bolje performanse i produktivnost elektromotora.

Tu su i mogućnosti za optimizaciju potrošnje energije; na osnovu podataka o potrošnji energije pojedinačnih elek­tromotora i informacijama o radu postrojenja, biće moguće osmisliti bolje planove za upravljanje opterećenjem – u cilju smanjivanja troškova vezanih za potrošnju energije.

Podaci o stanju i performansama elektromotora, sagledani zajedno, mogu poslužiti kao korisna podloga za smanjenje ukupnih troškova eksploatacije elektromotora u procesnim postrojenjima, zahvaljujući smanjenju troškova rada motora kao i manjeg rizika prekida rada.

Kontinuirano i precizno praćenje ključnih parametara pruža informacije o stanju elektromotora, poput podataka o ro­toru, temperaturi, ekscentričnosti zazora, hlađenju, stanju ležajeva i ukupnih vibracija. Prate se i podaci poput potrošnje energije (unutar 10%), opterećenja (snaga) i rad­nih sati.

Jednostavan „semafor“ prikaz informacija omogućava brz uvid u stanje elektromotora. Korisnik može pristupiti detalj­nijim podacima i saznati zbog čega je sistem pokazao upozo­renje u obliku žutog ili crvenog svetla i zatim otkloniti uzrok problema.

Za više informacija o ABB-ovom pametnom senzoru posetite stranicu http://www.abb.com/motorsmartsensor

ABB u Srbiji ove godine slavi 26 godina postojanja i kao jedna od vodećih kompanija u oblasti energetike i in­dustrijske automatizacije, pomaže kupcima u unapre­đenju korišćenja električne energije, povećanju indu­strijske produktivnosti i smanjenju negativnog uticaja na okolinu. ABB d.o.o. sa sedištem u Beogradu nadle­žan je za čitav asortiman ABB-ovih proizvoda i sistema na teritoriji Republike Srbije. Takođe ima razvijenu saradnju sa lokalnim partnerima i kupcima, zadužen je za puštanje u rad, servis i održavanje ABB-ove opreme i sistema, kao i vršenje obuke korisnika.

Izvor: abb.rs