Pametni gradovi-bolji kvalitet života stanovnika

24-11-2016-gb_245_naslovnaPotpredsednik PKS gospodin Miroslav Miletić je na otvaranju konferencije „Grad budućnosti – francusko iskustvo“ koju su organizovale PKS, Francusko-srpska privredna komora i Ambasada Francuske rekao da koncept pametnih gradova predstavlja skup mera, ideja, usmerenih na podsticanje razvoja ljudskih i tehnoloških resursa kako bi se omogućio održiv privredni razvoj i viši kvalitet života njegovih stanovnika.

Kako je istakao, postoje mišljenja da su pametni gradovi tek vizija budućnosti, kako bi visoko razvijeni gradovi trebalo da izgledaju jednog dana, ali veliki broj pametnih gradova postoji i danas, dodavši da pametni gradovi obuhvataju mnogo oblasti u funkcionisanju jednog grada, počev od urbanog planiranja, upravljanja električnom energijom, snabdevanja vodom, preko javnog transporta, elektronske uprave pa sve do atraktivnosti grada u smislu zdravijeg života sa manje zagađenosti. Oni se temelje na upotrebi pametnih mreža, snažnijem uvođenju ICT tehnologija, internet povezivanjem svih subjekata, uvođenju inteligentnih transportnih sistema, ali i povećanju energetske efikasnosti kroz primenu pametnog merenja i uvođenje inovativnih rešenja u građevinarstvu, zaključio je gospodin Miletić.

Ambasador Francuske u Srbiji njena ekselencija gospođa Kristin Moro rekla je da su takve teme prioriotetne za francusku vladu koja ih podržava kroz nekoliko javnih politika-poreske olakšice vezane za istraživanja, centre za konkurentnost kroz inicjativu frenč tek odnosno subvencije koje se dodeljuju start apovima. Dodala je da današnja gradska područja teže napretku kroz zajedničke projekte koji žele da budu atraktivni, kako za privredne aktivnosti tako i za ljude koji u njima žive. Ova atraktivnost vezana je za kvalitet života i socijalnu koheziju koji predstavljaju srž svakog urbanističkog projekta. Ovaj cilj tesno je vezan za karakteristike grada po pitanju životne sredine, rekla je Moro ističući da gradovi moraju da se oslone na napredak koji donose nove tehnologije, ali takođe i da organizuju nove načine upravljanja prilagođene svojim sopstvenim okolnostima. Moro je kao primer navela da su se francuski akteri iz javnog i privatnog sektora sa željom da na međunarodnom planu promovišu zajedničku težnju kao održivom urbanom razvoju udružili oko krovnog brenda Vivapolis pokrenutog 2013. godine. Danas on okuplja više od 130 predzueća i stručnih aktera kao i glavne aktere javnog života koji se bave temom održivog grada u Francuskoj i na međunarodnom planu.

Zamenik direktora sektora za ekonomske odnose sa inostranstvom PKS gospođa Danijela Čabarkapa rekla je da je projekat pametnih gradova bitna tema jer predstavlja kompleksan sistem u cilju stvaranja efikasnosti, održivog razvoja i povećanja kvaliteta funkcionisanja i kvaliteta života ljudi. Sam projekat podrazumeva više oblasti, od povećanja energetske efikasnosti, uvođenja transportnih sistema, i slično, rekla je ona i dodala da današnjem skupu prisustvuju predstavnici renomiranih kompanija sa ciljem da se isti takvi projekti implementiraju i u gradovima u Srbiji.

Predsednik Francusko-srpske privredne komore gospodin Dragoljub Damljanović rekao je je da se očekuje da će do 2050. više od sedam milijardi ljudi živeti u urbanim sredinama i gradovima i da će biti izazov kako organizovati život tolikog broja ljudi. Jedini način da se organizujemo održivo su gradovi budućnosti, da vidimo nove tehnologije koje su već primenjene u praksi od strane fransuskih preduzeća i nadamo se da će neka od rešenja naći primenu i u srpskim gradovima.

Današnjom poslovnom konferencijom biće zatvorena Francuska nedelja, manifestacija koju vec četvrtu godinu zaredom organizuje Francusko-srpska privredna komora, sa ciljem da promoviše istorijske, kulturne i poslovne veze izmedu Francuske i Srbije.

izvor: pks.rs