Pad ulaganja u „zelenu” energetiku – zaključak Investicionog samita o klimatskom riziku

030

Na Investicionom samitu o klimatskom riziku (Investor Summit on Climate Risk) za 2014. godinu koji je održan juče u Njujorku zaključeno je da je potrebno više ulagati u čistu energiju. Šef Ujedinjenih nacija za pitanja klime Kristijana Figeres izjavila je da investitori treba više da ulažu u obnovljive izvore energije (OIE) i energetsku efikasnost (EE) kako bi se smanjio uticaj štetnih gasova sa efektom staklene bašte na promenu klime.

Prošle godine je u fosilna goriva uloženo oko 600 milijardi dolara, što je dva puta više nego u „zelenu” energetiku. Osim toga, vlade nekih zemalja subvencionišu proizvodnju i potrošnju fosilnih goriva, što dovodi do smanjenog interesovanja za ulaganje u OIE i EE.

Majkl Librajh (Michael Liebreich), osnivač istraživačke kompanije (Bloomberg New Energy Finance) koja je objavila istraživanja o padu ulaganja od 12 odsto u OIE i čistu tehnologiju u 2013. godini, izjavio je da je do ovog pada došlo zbog toga što su pale cene tehnologije za solarnu energiju, ali i interesovanje za ulaganje u energetski pametnu tehnologiju u SAD-u i Kini. Istovremeno je došlo do povećanja ulaganja u ovakvu tehnologiju u Japanu, Indiji, Aziji i Latinskoj Americi.

Na Investicionom samitu prisustvovalo je oko 500 investitora iz celog sveta koji su pozvani da ulažu u „čistu” energiju. Prema procenama koje je dala Međunarodna agencija za energiju, do 2050. godine potrebno je uložiti oko hiljadu milijardi dolara godišnje u obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost kako se globalno zagrevanje ne bi povećalo za više od 2 stepena Celzijusa.

Inače, prvi Investicioni samit o klimatskom riziku održan je još 1995. godine. Države koje su potpisale okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama, koja je počela da važi od 1994. godine, svake godine raspravljaju o aktuelnim svetskim pitanjima iz oblasti zaštite životne sredine i nalaze rešenja za njeno očuvanje .

S.J.