Označavanje energetske efikasnosti obavezno na uređajima za domaćinstvo

Uređaji za domaćinstvo u Crnoj Gori namenjeni prodaji treba da imaju vidno istaknutu oznaku sa jasno naznačenom klasom energetske efikasnosti, kao i odgovarajuću tehničku dokumentaciju koja prati uređaj, kako bi kupci bili informisani o potrošnji energije i kvalitetu rada uređaja.

Ministarstvo ekonomije je u prethodnom periodu, na osnovu Zakona o efikasnom korišćenju energije, donelo više podzakonskih akata, odnosno pravilnika, koji se odnose na označavanje energetske efikasnosti uređaja, i to za rashladne uređaje za domaćinstvo (električni frižideri, zamrzivači i njihove kombinacije); televizore; mašine za pranje posuđa; mašine za pranje veša; uređaje za klimatizaciju i električne sijalice i svjetiljke.

Cilj označavanja uređaja je da kupci na jasan i jednostavan način budu obavešteni o njegovoj energetskoj efikasnosti. Oznaka energetske efikasnosti pomaže kupcima da naprave bolji izbor pri kupovini uređaja, jer sadrži informaciju o potrošnji energije i kvalitetu rada uređaja. Slovne oznake od A do G ukazuju na kvalitet uređaja po pitanju energetskih i drugih karakteristika, a uređaj je kvalitetniji što je njegova energetska klasa bliža slovu A. Uređaji označeni energetskim klasama A+, A++ i A+++ spadaju u najefikasnije uređaje.

Obaveza označavanja energetske efikasnosti proizvoda koji utiču na potrošnju energije proistekla je iz obaveze Crne Gore da tokom procesa pristupanja Evropskoj uniji svoje zakonodavstvo uskladi sa pravnim okvirom EU.

Primena donesenih propisa počela je početkom ove godine, što znači da su dobavljači i distributeri ovih uređaja u obavezi da za svaki uređaj obezbijede oznaku energetske efikasnosti, koja se postavlja na vidnom mestu na uređaju izloženom na mestu prodaje, kao i da pribave odgovarajuću tehničku dokumentaciju kojom se dokazuju pojedine karakteristike uređaja.

Zakon o efikasnom korišćenju energije i propisi kojim je uređeno označavanje energetske efikasnosti uređaja za domaćinstvo su dostupni na sajtu www.energetska-efikasnost.me.

Izvor: mek.gov.me

V.Vukajlović