Označavanje energetske efikasnosti i eko dizajna proizvoda

ee_3Koordinacionom odboru za energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine Privredne komore Crne Gore, na sjednici krajem novembra 2016. godine, predstavljeni su izrada pravilnika kojim se uređuje označavanje energetske efikasnosti i zahtevi eko dizajna proizvoda koji utiču na potrošnju energije.

Sednicu je vodio predsjednik Koordinacionog odbora Mladen Bajković, a u radu su pored članova učestvovali i potpredsednik Privredne komore Stanko Zloković, te predstavnici Direktorata za energetsku efikasnost u Ministarstvu ekonomije, Božidar Pavlović, i Centra za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica d.o.o, Bojan Beljkaš.

Usvojen je Program rada ovog odbora za 2017. godinu. Informaciju o aktivnostima Koordinacionog odbora u prethodnom periodu prezentovala je sekretarka Odbora Marga Koković.

Prema rečima predstavnika Ministarstva ekonomije, plan je da se do kraja 2018. godine donesu propisi kojim će se urediti označavanje EE i drugih grupa proizvoda obuhvaćenih EU regulativama: ventilacionih jedinica, mašina za sušenje veša, peći, ringli i aspiratora u domaćinstvima, usisivača, uređaja za zagrevanje prostora i vode.

– Pravilnici o označavanju energetske efikasnosti ne uvode ograničenja po pitanju stavljanja određenih proizvoda na tržište, već samo zahtevaju da oni budu propisno označeni kako bi krajnjem potrošaču olakšali izbor – kazao je Pavlović.

Eko dizajn je skup uslova koje mora da ispunjava proizvod koji utiče na potrošnju energije u pogledu zaštite životne sredine u periodu koji obuhvata proces njegovog nastanka, upotrebe i stavljanja proizvoda van upotrebe. Plan je da se u toku 2017. i 2018. godine donesu propisi kojim će se urediti zahtevi za eko dizajn i drugih grupa proizvoda obuhvaćenih EU regulativama.

Prema Pavlovićevim rečima, cilj zahteva za eko dizajn je smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu, prvenstveno potrošnje energije i eliminisanje određenih proizvoda ili tehnologija sa tržišta.

– Neophodno da se Privredna komora uključi u pripremu propisa kako bi se našao kompromis između Ministarstva i privrede prilikom uvođenja novih zahteva za proizvode na tržištu i obezbedilo da svi relevantni subjekti pravovremeno imaju informaciju o njima.

Predsednik Odbora Bajković prokomentarisao je da ova tema ima dodirnih tačaka sa više odbora u Komori, pre svega trgovine, i najavio organizaciju radionica kojim će doprineti njenoj implementaciji u privredi.

Potpredsednik Komore Zloković je najavio da će uskoro biti organizovan okrugli sto u cilju promocije ekodizajna.

U nastavku sednice, gospodin Bojan Beljkaš iz Centra za ekotoksikološka ispitivanja je predstavio poslovni model hemijskog lizinga.

Izvor: energetska-efikasnost.me