Otvoreno savetovanje za EE i OIE u Hrvatskoj

Foto: mzoip.hr

Ministarstvo zaštite životne sredine i energetike Hrvatske započelo je savetovanje o nacrtu Smernica za aplikante Poziva na dostavu projektnih predloga „Povećanje energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“.

Poziv se planira u okviru Specifičnog cilja 4b1 – Povećanje energetske efikasnosti i korišćenja OIE u proizvodnim/prerađivačkim industrijama, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020. Ukupna vrednost bespovratnih sredstava koja su na raspolaganju u okviru Poziva je 114 miliona kuna, pri čemu najniži iznos koji se može dodeliti pojedinačnom projektu iznosi 500 hiljada kuna, dok se najviše može dodeliti 20 miliona kuna.

Poziv je namijenjen mikro, malim, srednjim i velikim privatnim preduzećima registrovanim za obavljanje delatnosti iz područja proizvodne industrije, a biće finansirani projekti koji predviđaju mere kojima će se postići povećanje efikasnosti korišćenja energije omogućujući proizvodnju jednake količine proizvoda korišćenjem manje količine isporučene energije, smanjenje udela konvencionalnih goriva u ukupnoj potrošnji energije prebacivanjem na obnovljive izvore energije, a prihvatljive aktivnosti uključuju pripremu projektno – tehničke dokumentacije, realizaciju aktivnosti energetske obnove i upravljanje projektom.

E-savetovanje će biti otvoreno 30 dana tokom kojih zainteresovani aplikanti imaju mogućnost postavljanja pitanja i dobijanja svih potrebnih pojašnjenja vezanih za Poziv od strane Ministarstva.

izvor: mzoip.hr

Sandra Jovićević