Otvoreni podaci Agencije za zaštitu životne sredine

 

Foto: Agencija za zaštitu životne sredine

Foto: Agencija za zaštitu životne sredine

Na Nacionalnom portalu otvorenih podataka, koji predstavlja centralno mesto na kojem su objedinjeni otvoreni podaci javnih institucija i stavljeni na raspolaganje građanima, privatnom i nevladinom sektoru, u oblasti životne sredine nalaze se i podaci koje je otvorila Agencija za zaštitu životne sredine.

Agencija je jedna od trenutno 27 javnih institucija u Srbiji koja je „otvorila“ svoje podatke i koji se nalaze na Nacionalnom portalu otvorenih podataka.

Agencija je jedna od prvih pet državnih institucija u Srbiji koja je otvorila podatke još 2015. godine kada su započete aktivnosti na uspostavljanju državnog programa otvorenih podataka.

Agencija je kreirala i poseban portal otvorenih podataka na kome se, za sada, nalazi pet grupa podataka: o kvalitetu vazduha, kvalitetu voda, polenu, kvalitetu zemljišta i iz Nacionalnog registra zagađivača.

Koncept otvorenih podataka se odnosi na ideju da bi podaci, do kojih se dolazi novcem poreskih obveznika, trebalo da budu dostupni svima u otvorenom, mašinski čitljivom formatu što omogućava njihovu dalju upotrebu, a time postanu i resurs za najrazličitije inovacije.

Milisav Pajević