Otvorene prijave za akciju ozelenjavanja Beograda „Uredimo zajedno“

Vesti | Srbija | Održivi razvoj

Grad Beograd i JKP „Zelenilo-Beograd“ i ove godine, sedmi put zaredom, organizuju akciju „Uredimo zajedno“.

O tome koliko je interesovanje građana da se aktivno uključe u uređenje svog okruženja govori podatak da je u prethodnim godinama, na ovaj način, uređeno je preko 1200 lokacija na teritoriji deset gradskih opština. Broj lokacija koje Stambene zajednice prijavljuju za ovu akciju je iz godine u godinu sve veći.

Foto: JKP „Zelenilo-Beograd“

Stambene zajednice mogu prijaviti predloge za ozelenjavanje i uređenje svog stambenog naselja „Zelenilu-Beograd“ koje će obezbediti sav potreban biljni i dendro materijal, parkovski mobilijar, lopate, rukavice, farbu, četke i ostala sredstva potrebna da se posao obavi kvalitetno, na zadovoljstvo učesnika u ovoj akciji.

Prijava za akciju vrši se pisanim putem, preko fza prijavu. Popunjena prijava može se poslati na mejl adresu: info@zelenilo.rs ili na adresu JKP „Zelenilo-Beograd“, Beograd, Centar za informisanje, Mali Kalemegdan br. 8, 11000 Beograd, sa naznakom – za akciju „Uredimo zajedno“. Prijavljivanje traje od 7. do 21. februara.

Na sajtu „Zelenila-Beograd“ sugrađani mogu pogledati i Protokol o saradnji na realizaciji akcije „Uredimo zajedno“, koji će biti potpisan sa stanarima, a koji podrazumeva da će nakon završetka radova na unapređenju stanja zelene površine stanari nastaviti da se o njoj staraju sa pažnjom dobrog domaćina.

Realizacija akcije obuhvatiće više faza: prvo, stambene zajednice prijavljuju vrstu i sadržinu radova u pogledu uređenja i ozelenjavanja, kao i površinu na kojoj će ti radovi biti izvedeni. U okviru akcije moguće je izvoditi zemljane i biološke radove, kao što su sadnja ukrasnih biljaka, travnjaka, i postavljanje parkovskog mobilijara (klupa i đubrijera). Građevinski radovi kao što su izgradnja staza, platoa, dečjih igrališta, ugradnja fitnes rekvizita i slično, ne mogu biti predmet prijave za akciju „Uredimo zajedno“.

Po isteku roka za prijavljivanje, stručnjaci iz „Zelenila“ obići će sve prijavljene lokacije i proceniti opravdanost i tehničku mogućnost realizacije zahteva.

Cilj akcije je uključivanje građana u uređenje njihove neposredne životne okoline, kako bi mogli bolje da brinu i više uživaju u njoj.

Pozivaju se stambene zajednice da se prijave za učešće u ovoj akciji i time svoje okruženje učine još kvalitetnijim, zdravijim i lepšim za život.

Formular za prijavu za akciju se nalazi ovde.

Protokol o saradnji na realizaciji akcije pogledajte ovde.

Izvor: JKP „Zelenilo-Beograd“