Otvorena Regionalna radionica Clearing-House Mechanism u Beogradu

chm sepa gov rs

U ponedeljak 4. aprila 2016. godine u Beogradu otvorena je Regionalna radionica Clearing-House Mechanism (CHM) Konvencije o biološkom diverzitetu za zemlje centralne i istočne Evrope i zapadne Azije.

Direktor Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije gospodin Filip Radović otvarajući radionicu istakao je da je Agencija za zašttu životne sredine imala veoma zapažen rezultat u procesu izveštavanja. On je naveo da su alarmantni podaci o ugroženosti biodiverziteta prema „Living Planet Index-u“ i predložio pronačaženje efikasnijih načina finansiranja zaštite prirode.

Predstavnici Sekretarijata Konvencije o biološkom diverzitetu predstavio je osnovne smernice radionice na razvoju Clearing-House Mechanism u zemljama u kojima još uvek nije uspostavljen, ali i na unapređenju postojećih CHM u skladu sa Aichi ciljevima.

Radonica će trajati do 8. aprila 2016. godine, a prisustvuje joj preko 15 delegata i eksperata CHM.

Sandra Jovićević

foto: sepa.gov.rs