Otvorena manifestacija „Međunarodni dani energetike i investicija“

Srbija

psemr dei

Na Novosadskom sajmu 10. marta 2016. godine otvorena je manifestacija „Međunarodni dani energetike i investicija“.

Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine gospodin Nenad Stanković prilikom otvaranja manifestacije izjavio je da je manifestacija pomerena za mart zbog Svetskog dana energetske efikasnosti koji se obeležava 5. marta. Istakao je da su neophodne manifestacije o energetskoj efikasnosti kako bi eksperti razmenili znanja iskustva, kao i da bi se prezentovali primeri dobre prakse. Dodao je da će osim o energetskoj efikasnosti, u okviru manifestacije biti reči i o obnovljivim izvorima energije, klimatskim promenama, održivoj gradnji, otpadu kao energetskom resursu, geopolitičkom uticaju na pravce razvoja energetskog sektora.

Gospodin Stanković je dodao da Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine nedavno raspisao 7 konkursa iz oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Predstavio je i dve studije koje je finansirao ovaj sekretarijat, a koje se odnose na geotermalnu energiju i biomasu. Dodao je i da će prisutni imati mogućnost da se upoznaju sa Softverom za automatsku kategorizaciju objekata na osnovu kriterijuma energetske efikasnosti, a koji će biti besplatan za korišćenje svim lokalnim samoupravama na teritoriji AP Vojvodine. On je naveo i da je 9. marta potpisan sporazum o formiranju LEEN mreže u Vojvodini, koja bi trebalo da doprinese povećanju energetske eikasnosti u sedam opština.

Predsednik Energetskog inovacionog centra „Teslianum“ gospođa Mirjana Prljević izjavila je da će projekat uvođenja LEEN mreže biti finansijski podržan od strane pokrajine Baden-Virtemberg. Istakla je da će projekat trajati tri godine; u prvoj godini opštine bi trebalo da dobiju izveštaj o proizvodnim procesima, geotermalnoj energiji i biomasi, dok se poslednji deo odnosi na transport. Ona je dodala da će opštine dobiti softver sa 21 nalogom gde se nalaze detaljni opisi svake investicije i informacije o povraćaju investicije, ali i o uštedama nastalim primenom principa energetske efikasnosti.

Direktor Novosadskog sajma gospodin Slobodan Cvetković istakao je da se „Dani energetike i investicija“ tradicionalno održavaju na Novosadskom sajmu, ali i da ova institucija prati trendove i zahteve modernog doba. Kako je dodao, prošle godine je smanjen utrošak električne energije za 25 odsto, dok je potrošnja vode smanjena za oko 20 odsto, a u toku je i izrada projekta za dve solarne elektrane snage po 500kW na Master centru Novosadskog sajma.

Predsednik Centralno evropskog foruma za razvoj (CEDEF) gospođa Ana Bovan izjavila je da je manifestacija „Dani energetike i investicija“ veoma važna sa aspekta zelene energije i iskorišćavanja obnovljivih izvora energije.

Manifestacija „Međunarodni dani energetike i investicija 2016“ održava se na Novosadskom sajmu od 10. do 11. marta 2016. godine. Organizatori su Centralno evropski forum za razvoj (CEDEF), Novosadski sajam, Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine i Color Press Grupa.

Sandra Jovićević

foto: psemr.vojvodina.gov.rs