Otvorena izložba fotografija „Tara“

Foto: pzzp.rs

U Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode se 25. januara 2018. godine predstavio Nacionalni park „Tara“, a u okviru promocije je otvorena izložba fotografija „Tara“, autora Irene Beker i Bele Sabo.

Prisutne goste je pozdravila direktorica Pokrajinskog zavoda dr. Bilјana Panjković koja je tom prilikom istakla da je NP „Tara“ na poslednjem Eko sajmu LORIST imao izuzetno zapaženu promociju i da spada u najuređenije i najaktivnije parkove u Srbiji i regionu.

Prisutni su o samom Nacionalnom parku Tara više saznali iz prezentacije „Nacionalni park Tara – sadašnjost i budućnost“, Ranka Milanovića, rukovodioca Službe turizma i edukacije tog nac. parka. Prostor Tare proglašen je Nacionalnim parkom 1981. godine na površini od 19.175,00 ha, od 5. oktobra 2015. godine teritorija parka je proširena i sada zauzima 24.991,82 ha. Nalazi se na krajnjem zapadu Srbije ograničeno tokom Drine između Višegrada i Bajine Bašte. Po nadmorskim visinama, Tara spada u srednje visoke planine, čija je prosečna nadmorska visina 1.000 – 1.200 metara. Najviši vrh Nacionalnog parka je Kozji rid – 1.591 metar. Na Tari dominiraju mešovite šume smrče, jele i bukve a specifičnost u odnosu na druge planine Balkanskog poluostrva predstavlјa veliki broj reliktnih i endemičnih šumskih vrsta i zajednica. Na Tari je identifikovano 1156 vrsta vaskularne flore što čini 1/3 ukupne flore Srbije. Od zastuplјenih bilјnih vrsta 76 su endemične vrste. Posebnu vrednost i značaj ima Pančićeva omorika. Područje Tare naselјava 59 vrsta sisara, Ovde je nastanjena najveća populacije mrkog medveda u Srbiji, simbol faune beskičmenjaka Tare je endemorelikt Pančićev skakavac.

Nakon prezentacije prisutni su mogli da pogledaju kratak osmominutni promotivni film o Tari autora Atile Zerca i Bele Saboa. Film je nastao za vreme Fotosafarija na Tari 2014. godine.

Izložba će biti otvorena do 20. februara 2018.

izvor: pzzp.rs

Sandra Jovićević