Otvoren poziv za učešće u letnjoj školi s fokusom na klimatske akcije i inovacije

Foto-ilustracija: Unsplash (You X Ventures)

Centar za cirkularnu ekonomiju PKS otvara poziv za učešće u EIT Climate-KIC programu „Journey 2020“ – intenzivnoj četvoronedeljnoj letnjoj školi fokusiranoj na klimatske akcije, inovacije, transformaciju sistema i izgradnju zajednice posvećene borbi sa klimatskim promenama. Program je namenjen studentima završne godine studija, diplomcima, budućim MBA, magistrima i doktorima. Učesnici će u periodu od 28. juna do 25. jula 2020. godine ili od 2. do 20. avgusta 2020. boraviti na tri lokacije u Evropi.

U okviru julskog i avgustovskog izdanja programa učesnici će biti podeljeni u 5 grupa. Na prve dve lokacije borave u grupi od 40 učesnika, a na trećoj lokaciji okuplja se svih pet grupa na završnom samitu. Učesnici imaju priliku da uče i rade u internacionalnom multidisciplinarnom timu i razviju svoje ideje, projekte, proizvode ili usluge uz podršku iskusnih mentora. Tokom programa, svaku od grupa prate dva trenera koji podržavaju i nadahnjuju učesnike dok rade na klimatskim izazovima.

Climate-KIC uvažava raznolikosti i prihvata prijave svih kandidata koji imaju odgovarajuće kvalifikacije, bez obzira na godine, pol, rasu, invaliditet, seksualnu orijentaciju, veru ili etničko poreklo. Raspored učesnika po lokacijama određuje Climate-KIC imajući u vidu različitosti i ujedno težeći njihovoj ravnomernoj distribuciji. Primera radi, u prošlogodišnjem programu učestvovali su predstavnici 60 različitih nacionalnosti.

Učešće u programu je besplatno. Climate-KIC snosi troškove smeštaja, putovanja između lokacija, lokalni transport i obezbeđuje veći deo ishrane. Učesnici snose trošak putovanja od kuće do prve lokacije i od treće lokacije do kuće, kao i dela ishrane. Preduslov učešća je dobro poznavanje engleskog jezika.

Detaljnije informacije o programu na linku.

Prijava učešća najkasnije do ponedeljka, 17. februara 2020. godine preko sajta.

Prilikom popunjavanja prijave potrebno je priložiti sledeća dokumenta na engleskom jeziku: diplomu ili potvrdu o završnoj godini studija, CV i pismo preporuke.

Kontakt osoba za dodatna pitanja je Ivana Putnik, samostalni savetnik u Centru za cirkularnu ekonomiju PKS i ujedno lokalni menadžer za Journey; telefon: 011 4149 422 M: 066 875 1158; mejl: ivana.putnik@pks.rs.

Privredna komora Srbije implementira EIT Climate-KIC programe “Accelerator”, “Pioneers into Practice”, “Climate Launchpad” i “Journey” od 2016. godine.

Izvor: Privredna komora Srbije