Otvoren Arhus centar Novi Beograd

Srbija

Otvaranje-Arhus-centra-eko minpolj

U petak 27. novembra 2015. godine otvoren je Arhus centar Novi Beograd.

Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine gospođa Stana Božovići izjavila je da je primena Arhuske konvencije u praksi složen proces koji zahteva sinhronizovane mere različitih subjekata sistema zaštite životne sredine, kao i dosledniju reformu kompletne javne uprave i društva u celini. Kako je istakla, cilj je stvaranje uslova za potpuno ostvarivanje standarda utvrđenih Arhuskom konvencijom i drugim relevantnim međunarodnim ugovorima u oblasti životne sredine, kao i potpuna harmonizacija nacionalnih propisa sa propisima Evropske unije.

Kako je navedeno u saopštenju Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Arhus centar je uspostavljen sa ciljem da se unapredi primena zakona iz oblasti zaštite životne sredine i inkluzivno upravljanje na Novom Beogradu, ali i u celoj Srbiji. Očekuje se da će Arhus centar doprineti primeni Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine u Beogradu i okolini, ali i da će obezbediti javnosti resurse za praktičnu primenu prava iz oblasti životne sredine koja su im garantovana Konvencijom.

Arhus centar Novi Beograd uspostavljen je saradnjom Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i organizacije civilnog društva „Mladi istraživači Srbije“, a uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji.

Prvi Arhus centar otvoren je u Kragujevcu 2010. godine, a trenutno postoji pet ovakvih centara u Republici Srbiji (u Kragujevcu, Novom Beogradu, Novom Sadu, Subotici i Nišu).

Sandra Jovićević

foto: eko.minpolj.gov.rs