Otvoren poziv za iskaz interesa za izgradnju postrojenja za upravljanje otpadom

Region | Upravljanje otpadom

Foto: mzoip.hr

U cilju završetka Poziva za dostavu projektnih predloga za EU sufinansiranje projekata izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike, izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada, Hrvatska je pozvala sve jedinice lokalne samouprave da dostave podatke o planiranim projektima na svojim područjima, a sve u cilju definisanja opsega Poziva za dostavu projektnih predloga za EU sufinansiranje.

Ovaj iskaz interesa nije obavezujućeg karaktera niti će predstavljati uslov za prijavu za EU sufinansiranje. Potrebno je ispuniti obrasce, zavisno od planiranih projekata, te dostaviti iste potpisane, u elektronskom obliku, zaključno sa 25. martom 2018. godine.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

izvor: mzoip.hr

Sandra Jovićević