Otvara se banka hrane u Nišu

Hrana

Foto-ilustracija: Unsplash (Joel Muniz)

Na konferenciji za medije koja je bila održana 11. marta, predstavljen je projekat „Banka hrane Niš“ koji sprovodi centar za razvoj građanskog društva PROTECTA.

Projekat „Banka hrane Niš“ je odobren za finansiranje u okviru javnog konkursa za organizacije civilnog društva (OCD) koji je grad Niš raspisao u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDPSerbia) u okviru inicijative platforme za odgovorno upravljanje javnim finansijama.

Osnivanje banke hrane planirano je do kraja aprila, a korisnici će biti socijalno ugrožena lica kojima će hrana biti distribuirana posredstvom lokalnih udruženja i socijalnih ustanova koje rade sa siromašnom populacijom, navodi se u saopštenju na fejsbuk stranici Banka Hrane Niš.

Cilj ovog projekta je stvaranje uslova za održivo upravljanje otpadom od hrane u skladu sa principima cirkularne ekonomije, kako bi se sprečilo rasipanje i bacanje hrane.

Banke hrane snabdevaju se uz striktno poštovanje higijenskih imperativa tako što prikupljaju poljoprivredne viškove, proizvodne viškove u agro-prehrambenom sektoru, viškove u menzama i donacije šire javnosti.

Kada je reč o distribuciji, banke hrane su udruženja koja deluju u službi drugih udruženja, čiji je cilj smanjenje gladi među socijalno ugroženim stanovništvom. Ove banke ne vrše distribuciju direktno ugroženim licima, već to čine posredstvom drugih udruženja.

Banke hrane opstaju zahvaljujući raznim humanitarnim udruženjima, volonterima i donatorima. Na taj način one svedoče o mogućnosti jedinstva različitih entiteta, kako bi zajedno bili u službi onih kojima je pomoć najpotrebnija.

Evropska federacija banke hrane (FEBA) osnovana je 1986. godine. Od 1998. Godine FEBA je podržala razvoj banaka hrane u Španiji, Italiji, Irskoj, Portugalu i mnogim drugim zemljama, a od 2004. godine mreži banaka hrane pridružila se i Srbija.

Energetski portal