Otpad iz Vrnjačke banje na reciklaži u Lapovu

Srbija | Upravljanje otpadom

otpad novosti.rs

Opština Vrnjačka banja potpisala je ugovor o odnošenju komunalnog otpada sa kompanijom ASA.

Predsednik opštine Vrnjačka banja gospodin Boban Đurović izjavio je za Tanjug da je kompanija ASA postavila četiri kontejnera za prikupljanje otpada u Vrnjačkoj banji, a otpad iz kontejnera odvozi se u Lapovo na reciklažu. Kako je istakao, opština Vrnjačka banja je na godišnjem nivou za ovu uslugu izdvojila 18 miliona dinara.

Gospodin Đurović je dodao i da je već počela sanacija divljih deponija u opštini, ali da najveći problem predstavlja rekultivacija deponije u Vrnjačkoj banji koja je stara preko 20 godina, jer je potrebno izdvojiti značajna sredstva iz budžeta.

Sandra Jovićević

foto: novosti.rs