Otpad ima značajan uticaj na životnu sredinu kopna i mora Crne Gore

Vesti | Region

Foto: https://pixabay.com

Otpad u moru, naročito plastični, predstavlja sve izraženiji problem, a plastične kese kao otpad imaju značajan uticaj na životnu sredinu kopna i mora, navodi se u Nacrtu Izveštaja o regulatornom okviru i postojećoj praksi u Crnoj Gori za korišćenje plastičnih kesa.

Nacrt je predstavljen na sastanku Savetodavnog tela projekta “UNEP MARINE LITTER” koji sprovodi Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, a finansira se iz sredstava Programa za zaštitu životne sredine Ujedinjenih Nacija.

Ovim Izveštajem su obuhvaćeni i analizirani svi postojeći zakonski propisi iz oblasti upravljanja otpadom u Crnoj Gori i dat pregled zakonskog okvira u zemljama Evropske Unije i Mediterana.

Upoređivanjem sa međunarodnim okvirom, u Izveštaju je ukazano na nedostatke u domaćim propisima i date su preporuke za njihovu dopunu i unaprjeđenje, kako bi se i kod nas uspostavio efikasan sistem upravljanja ovom vrstom otpada.

Takođe, u okviru Izveštaja analizirane su najbolje prakse drugih zemalja koje uvođenjem naplate plastičnih kesa, ali i popularizacijom korišćenja alternativnih, papirnih ili platnenih kesa, uspešno upravljaju ovim problemom.

Izveštaj takođe daje preporuke za primjenu nekih od mehanizama i u Crnoj Gori, prvenstveno na dobrovoljnoj osnovi, radi smanjenja korišćenja plastičnih kesa za jednokratnu upotrebu.

Imajući u vidu da je ovo prvi Izveštaj u Crnoj Gori koji se bavi problematikom plastičnih kesa, kao otpadom koji ima značajan uticaj na životnu sredinu kopna i mora, od izuzetnog značaja je bila diskusija u okviru koje su učesnici preneli svoja iskustva, mišljenja, predloge i sugestije za unapeđenje ovog dokumenta.

Na sastanku je istaknuta važnost svih projekata koji doprinose prikupljanju relevantnih informacija i merodavnih podataka radi uspostavljanju efikasnijeg upravljanja otpadom, koji na plaže dolazi iz mora i reka.
Za izradu dokumenta je angažovana ekspertkinja Maša Tomković, saopšteno je iz JP za upravljanje Morskim dobrom.

Finalna verzija ovog Izveštaja, koja će biti dostupna relevantnim insitutucijama u Crnog Gori, ali i svoj zainteresovanoj javnosti se očekuje početkom 2019. godine.

Milisav Pajević