Otkupljen drvni otpad sa placeva pljevaljskih drvoprerađivača

Vesti | Region

 

Foto: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Foto: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Problematika korišćenja drvnog otpada sa kojom su se suočavali korisnici šuma na prostoru opštine Pljevlja razrešena je  potpisivanjem ugovora između Konzorcijuma „Jasen“ sastavljenog od sedam drvoprerađivača  iz opštine Pljevlja i bjelopoljske firme „Pelengić  trade“ d.o.o.

Potpisani ugovor  o otkupu  celokupnog drvnog otpada sa placeva pljevaljskih drvoprerađivača rešiće brojne probleme sa kojima su navedeni privredni subjekti bili opterećeni u poslovanju.

Pored toga što je nagomilana drvna masa u pilanskim kapacitetima predstavljala značajan ekološki problem, postojala je i realna opasnost  u ovom periodu godine da ti prostori budu ugroženi od požara.

Sastanku koji je prethodio potpisivanju predmetnog ugovora, osim vlasnika navedenih preduzeća prisustvovali su državni sekretar za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja dr Milosav Anđelić i direktor Uprave za šume Nusret Kalač.

Nakon sastanka, oni su izrazili zadovoljstvo što je došlo do navedene saradnje između privrednika. Istakli su da je potpisani ugovor između drvoprerađivača    pretpostavka boljeg upošljavanja kapaciteta peletara, stvaranja nove vrednosti u drvopreradi i smanjenja uvoza onih proizvoda koji možemo proizvesti u sopstvenim prerađivačkim kapacitetima.

Zajednički stav drvoprerađivača je da u Crnoj Gori postoje dovoljni prerađivački kapaciteti ne samo za pilansku obradu i više stepene finalizacije proizvodnog procesa, već su se stvorili svi neophodni preduslovi da iz drvne industrije više nema nikakvog otpada.

Proširivanjem postojećih kapaciteta i otvaranjem novih pogona za proizvodnju peleta ne samo da će se  zadovoljiti potrebe domaćeg tržišta već će značajan deo proizvodnje biti izvozno orijentisan.

Nakon toga, predstavnici Ministarstva i Uprave za šume sa saradnicima iz područne jedinice Bijelo Polje obišli su šume koje su date na korišćenje, sa ciljem da sagledaju realizaciju obaveza koje su preuzeli koncesionari i lokalna samouprava prilikom nedavnog boravka potpredsednika Vlade mr Milutina Simovića opštini Bijelo Polje.

Zajednički je konstatovano da je stanje putne infrastrukture u odnosu na prethodni period poboljšano, ali je još uvek nezadovoljavajuće, posebno zbog činjenice da pojedini koncesionari iako su završili radove u šumama, puteve nijesu doveli u prvobitno stanje.

Iz tog razloga je naloženo područnoj jedinici u Bijelom Polju da preduzme sve zakonske mere prema neodgovornim korisnicima šuma u cilju dovođenja putne  infrastrukture u optimalno stanje, kao i to da se  nove seče ne realizuju do uspostavljanja potpunog reda u šumama.

Zbog sezonskog karaktera obavljanja poslova u šumama poseban fokus u narednom periodu će se posvetiti zaštiti šuma od bespravnih seča, požara i održivom korišćenju ne drvnih proizvoda (gljiva, lekovitog bilja i šumskog voća).

Ova godina je najbolji dokaz koliko je bogatstvo tih plodova dragoceno, ali se isto tako i pokazalo da se to pitanje mora bolje urediti počevši od načina sakupljanja pa sve do bolje valorizacije proizvoda, a sve u cilju vraćanja šumi onoga što od nje dobijemo.

Kod uspostavljanja novog sistema gazdovanja šumama insistiraće se na održivom integralnom pristupu u korišćenju svih proizvoda iz šume.

Milisav Pajević