Otežano ispumpavanje vode sa kopa „Tamnava-Zapadno polje“ zbog loših vremenskih uslova

Srbija | Goriva

tamnava zapadno polje ispumpavanje

RB „Kolubara“ izdao je saopštenje u kome je navedeno da je završena analiza uzoraka sedimenata sa poplavljenog kopa „Tamnava-Zapadno polje“. U ovim uzorcima nisu nađena prekoračenja granične vrednosti.

Istaknuto je i da je prošle nedelje, zbog loših vremenskih uslova zabeleženo otežano ispumpavanje sa ovog kopa, a velike količine padavina podigle su nivo vode na eksploatacionom polju „Tamnava-Istoka“.

Akreditovana labaratorija „Prerada“ svakodnevno vrši monitoring kvaliteta vode u reci Kolubari, a rezultate kontroliše Agencija za zaštitu životne sredine i oni se nalaze u dozvoljenim granicama.

Sandra Jovićević

foto: rbkolubara.rs