Osniva se Stručni savet Nacionalnih parkova

Ministar_Snezana-Bogosavljevic-300x200

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine gospođa Snežana Bogosavljević Bošković izjavila je u petak 24. jula 2015. godine prilikom posete nacionalnom parku Kopaonik da će resorno ministarstvo osnovati Stručni savet Nacionalnih parkova.

Ona je istakla da će se Savet baviti praćenjem i analiziranjem programa i projekata iz oblasti zaštite prirode i održivog korišćenja prirodnih resursa, odnosno Plan upravljanja Nacionalnim parkom, Program upravljanja Nacionalnim parkom, Programe i projekte kojima se sprovode mere i aktivnosti zaštite i razvoja Nacionalnog parka. Prema njenim rečima, Savet će imati pet članova koji se imenuju na pet godina, a biće formiran od predstavnika lokalnih samouprava, organizacija i udruženja čija se aktivnost odvija na području Nacionalnog parka ili u zaštitnoj zoni.

Ona je istakla da je nedavno uveden status službenog lica za čuvare zaštićenih područja, kao i da su sprovedene brojne aktivnosti na unapređenju Nacionalnih parkova.

Sandra Jovićević

foto: eko.minpolj.gov.rs