Organizovana studijska poseta u okviru projekta FULPAGE

Nafta

05.07.2016-3

U okviru projekta „Izgradnja kapaciteta za unapređenje monitoringa kvaliteta derivata nafte – prenos najbolje prakse protiv sive ekonomije FULPAGE“ u Češkoj je realizovana trodnevna studijska poseta delegacije Ministarstva rudarstva i energetike, Tržišne inspekcije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Nacionalnog naftnog komiteta Srbije i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Ministarstvo industrije i trgovine Češke ovom prilikom predstavilo je sistem monitoringa kvaliteta derivata nafte i izveštavanja o sprovedenom monitoringu. Češka tržišna inspekcija prezentovala je aktivnosti i procedure provere uzoraka naftnih derivata u skladu sa svojim nadležnostima nadzora specifikacije kvaliteta goriva definisanih evropskim standardima. Predstavnici Ministarstva finansija Češke i Uprave carina predstavili su tekuće i planirane projekte iz svoje oblasti, a održan je i Forum razmene iskustava o markiranju derivata nafte. U okviru ovog foruma predstavnici Srbije predstavili su rezultate markiranja i koristi za jačanje legalnih tržišnih tokova i obezbeđivanje fer konkurencije na srpskom tržištu.

Organizovana je i poseta jednoj od najvećih benzinskih stanica u Pragu gde su predstavljene procedure monitoringa uz redovnu inspekcijsku posetu češke Tržišne inspekcije i prezentaciju procedure uzrokovanja za potrebe monitoringa od strane tržišnog inspektora. Osim toga, predstavljena je i mobilna labaratorija SGS, ali i dodatne aktivnosti kontrole kvalitetakoje komercijalni subjekti u Češkoj sprovode kroz program „Seal of Quality – Pečat kvaliteta“. Na kraju posete, predstavnici Srbije obišli su i terminal Čepro.

Sandra Jovićević

izvor: mre.gov.rs