Organizovana akcija ozelenjavanja u Zemunu

U Zemunu u naselju Grmovac je organizovana akcija pošumljavanja krajem februara.

Ozelenjavanje je izvršeno sa 60 komada sadnica platana i 40 komada sadnica poljskog jasena, koje je doniralo JP „Srbijašume“.

Cilj akcije bilo je ozelenjavanje dela glavne ulice, a akciji su prisustvovali predstavnici opštine Zemun, JP Srbijašume, predstavnici Udruženja građana Grmovac, kao i lokalno stanovništvo.

izvor: srbijasume.rs

Sandra Jovićević