Organizovan okrugli sto u BiH povodom Dana planete Zemlje

Foto-ilustracija: Pixabay

Privredna komora Federacije BiH krajem prošle nedelje je u Sarajevu zajedno sa Komorom sanitarnih inženjera (KSI) Federacije BiH organizovala okrugli sto posvećen projektu „Zelena privreda – Zelena kancelarija“ povodom Međunarodnog dana planete zemlje.

Ovom priliko je saopšteno da je jedan od glavnih ciljeva da se u BiH postigne kontinuitet u obeležavanju Dana planete zemlje, kao i da se privrednici i predstavnici relevantnih organizacija dodatno edukuju o značaju koncepta zelene kancelarije kao jednog od ključnih segmenata održivog razvoja. Zelena kancelarija naziv je za skup aktivnosti koje bi zaposleni trebali redovno praktikovati da bi se u svakodnevnom kancelarijskom poslovanju smanjili troškovi za energente i materijal koji se koristi, a ujedno i povećala efikasnost korišćenja resursa i smanjio negativan uticaj na okolinu.

Dan planete zemlje obeležava se 22. aprila sa ciljem da ljude širom svijeta podseti u kakvom je stanju priroda planete na kojoj žive, kao i da se stanovništvu ukaže na probleme ekosistema, na zagađenje naseljenih mesta i na to kako poboljšati kvalitet životne sredine.

izvor: energetika.ba

Sandra Jovićević