Opštinsko veće opštine Srbobran razmatra poslovanje budžetskog fonda za zaštitu životne sredine

Srbija

Foto: Milisav Pajević

Na zakazanoj 43. sednici Opštinskog veća opštine Srbobran naći će se između ostalog Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine na teritoriji opštine Srbobran za 2017. godinu, kao i Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2018. godinu.

Članovi Opštinskog veća opštine Srbobran razmatraće i Izveštaj o ostvarivanju Godišnjeg programa upravljanja Parkom prirode „Beljanska bara“ za 2017. godinu, Godišnji program upravljanja Parkom prirode „Beljanska bara“ za 2018. godinu, Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Srbobran za 2017. godinu, Odluku o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisane cene komunalnih usluga, kao i mnoge druge zahteve i odluke koji se tiču svakodnevnog života i rada građana Srbobrana.

Milisav Pajević