Opština Ruma finansira protivgradnu zaštitu

Vesti | Srbija

 

Foto: Opština Ruma

Foto: Opština Ruma

Opština Ruma je na jučerašnjoj sednici Veća izdvojila i dodatnih 6.000 dinara za mesečnu naknadu protivgradnim strelcima.

Lokalna samouprava se odlučila da novčano stimuliše strelce, kako bi se unapredila funkcionalnost protivgradne zaštite na teritoriji Opštine Ruma.

U rumskoj opštini postoji 12 protivgradnih stanica i u njima je raspoređeno 24-oro strelaca.

Veće je odbornicima Skupštine Opštine Ruma prosledilo predlog da se za direktora JP „Komunalac“ imenuje Dragan Panić.

Javnom preduzeću „Vodovod“ data je saglasnost za nabavku tri polovna teretna vozila.

Milisav Pajević