Opština Ruma dobila sredstva od AP Vojvodine i za rekonstrukciju javne rasvete

Srbija

Foto: ruma.rs

Opština Ruma je na konkursu Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine dobila 130.431.172,46 dinara, a sredstva su namenjena za rekonstrukciju Glavne ulice – od ulice 27. oktobar do Zmaj Jovine ulice u Rumi.

Projektom se planira rekonstrukcija koja obuhvata: saobraćajnice, trotoare, parkinge, raskrsnice, zelenilo, vodovodnu mrežu, fekalnu i atmosfersku kanalizaciju i javnu rasvetu. U skladu sa projektom zadatkom planirana je rekonstrukcija Glavne ulice i to u delu od ulice 27. oktobar do Zmaj Jovine ulice.

Ukupna projektovana vrednost rekonstrukcije je 165.986.892,38 dinara, a pored sredstava iz AP Vojvodine deo novca obezbediće opština Ruma.

Milisav Pajević