Opština Kiseljak dobila sertifikat „Zelena tačka“

Region | Upravljanje otpadom

opcina-kiseljak.org

U četiri osnovne škole u opštini Kiseljak u Bosni i Hercegovini održane su ekološke pozorišne predstave „Reciklaža nije gnjavaža“ u cilju edukacije učenika o značaju reciklaže.

Direktor kompanije „Ekopak“ gospođa Amela Hrbat izjavila je da ova kompanija ima za cilj da predstava bude odigrana u celoj Federaciji, kako bi se veći broj učenika edukovao o značaju razdvajanja ambalažnog otpada, reciklaži i zaštiti životne sredine.

Ovaj edukativni projekat realizuje kompanija „Ekopak“ u saradnji sa Forumom građana Zenice, a uz podršku Federalnog ministarstva životne sredine i turizma.

U okviru projekta, kompanija „Ekopak“ uručila je sertifikat „Zelena tačka“ opštini Kiseljak koji pokazuje da ova opština brine o zaštiti životne sredine i odlaganju ambalažnog otpada.

Inače, početkom juna 2015. godine potpisan je ugovor o uspostavljanju i razvoju Sistema Zelene tačke između opštine Kiseljak, kompanije „Ekopak“ i JP „Vodovod i kanalizacija“. Cilj Sistema Zelene tačke je uspostavljanje efikasnog, transparentnog, dugoročnog i održivog sistema za upravljanje ambalažnim otpadom. Predviđeno je formiranje 5 ekoloških otoka na kojima će se odlagati otpad, kao i nabavka vozila za prevoz prikupljenog ambalažnog otpada.

Sandra Jovićević

foto: opcina-kiseljak.org